top of page

זכויות בביטוח לאומי לילד עם ADHD חמור

הפרעת הקשב והריכוז בעלת סימפטומים חמורים במיוחד בקרב ילדים זוכה לתמיכה מביטוח לאומי. לאילו ילדים מגיעה הקצבה? מה התהליך לקבלת הקצבה? ומה גובה הקצבה.


גמלת ילד נכה על פי סעיף 222 לתקנות הביטוח הלאומי ניתנת לילד שעל פי חוות דעת רפואית של רופא שמונה על ידי הביטוח הלאומי זקוק שישגיחו עליו באופן קבוע משום שיש חשש לסיכון עצמו או לחילופן סיכון זולתו.


זאת בשל ליקוי, בעיית התנהגות, לקות בהבנה או מחלה בעל אופי כרוני. סעיף זה מאפשר לילדים עם הפרעת קשב וריכוז חמורה לזכות בזכאות לגמלה לילד נכה.


על מנת לקבל זכאות לגמלה, על הילד להיות בנו או בתו של תושב ישראלי, להיות בחזקת הוריו, להתגורר בישראל, לא לקבל קצבת ניידות. למידע נוסף ניתן להעמיק בקישור הבא השייך לאתר של הביטוח הלאומי. הזכאות ניתנת לילדים מתחת לגיל 18 המאובחנים עם ADHD הבא לידי ביטוי בסמפטומים חמורים, הזקוקים לטיפול פרמקולוגי קבוע ושהרופא של ביטוח לאומי המליץ כי יש צורך בהשגחה מיוחדת על אותו הילד משום שעשוי לגרום נזק לעצמו או לסביבתו.


על פי הנחיות מנהל הגמלאות זכאותו של הילד תבחן לאור הצורך שלו בהימצאות קבועה של בן לוויה לידו. במידה וזה אכן המצב הוא עשוי לקבל קצבה בשיעור 100%. אם אותו הילד זקוק להשגחה שאיננה מתמדת, תבחן המידה בה הוא זקוק להשגחה ועל פי הממצאים הוא עשוי לקבל קצבה בשיעור נמוך יותר.איך מגישים את התביעה?


תהליך הגשת התביעה לגמלת ילד נכה מורכב ממילוי טופס וצירוף אישורים - קישור לטופס באתר הביטוח הלאומי. בנוסף יש לצרף מסמך מרופא מומחה המטפל בילד המעיד על הטיפול והממצאים. ילדים המועמדים לגמלת ילד נכה נמצאים בכיתת חינוך מיוחד או מוסד לימודי השייך למסגרת החינוך המיחד. יש להמציא דוח מהמסגרת החינוכית בה לומד הילד.


איזו גמלה ניתן לקבל?


שיעור של 100% נכות (2015) - כ-2,190 שקלים + תוספת גמלה כ-370 שקלים (17%). במקרה של קבלת אחוזי נכות נמוכים יותר בשל תפקודים ומידת תלות בסיוע שהינם נמוכים יותר מהרמה המקסימלית הגמלה תהיה נמוכה יותר ועל כך ניתן להעמיק בקישור הבא. ילדים הזקוקים לסיוע באופן קונסיסטנטי יקבלו קצבה נוספת של 1,030 שקלים. ניתן להעמיק בנושא כאן.דבר העורכת

ברוכים הבאים למגזין קרוסלה, מגזין לאסטרטגיות ותמיכה ב-ADHD ולקויות למידה. מיועד לכל מי שלקויות למידה והפרעת קשב וריכוז משפיעים על חייו...

 

כתבות מומלצות

סיפור אישי

"

"

כתבות נוספות

bottom of page