top of page

דיסלקסיה : על קצה המזלג


דיסלקסיה באה לידי ביטוי כקושי בקריאה. הקריאה היא מיומנות חשובה אשר לה השלכה על תפקודים רבים במעגלי החיים: החל מלמידה בבית הספר וכלה ביכולת לקרוא חשבוניות תשלום, כתבה בעיתון או תרגום לסרט.


בגיל הילדות, בנוסף לקושי המשמעותי בקריאה, עשוי הילד המאובחן עם דיסלקסיה לחוות קשיים רגשיים והתנהגותיים. יש לציין כי על מנת לקדם את התלמיד המאובחן בדיסלקסייה יש להוועץ עם אנשי מקצוע מיומנים ולאחר מכן לפתוח בתהליך טיפולי משמעותי אצל מורה להוראה מתקנת. כתבה זו מהווה חלון לעולם הטיפולי של ההוראה המתקנת בדיסלקסיה.


קריאה נוספת:


מודעות ללקות - הפער הנוצר בתהליך רכישת הקריאה בין התלמיד המאובחן ובין שאר תלמידי כיתתו, עלול ליצור תסכול בעולמו הפנימי של התלמיד. לאחר אבחון מקצועי, מומלץ לשוחח ולהבהיר לתלמיד את מהות הלקות ולהדגיש כי אין קשר בין יכולת הלמידה לתהליך רכישת הקריאה. ניתן לתת דוגמאות של אנשים מפורסמים שאובחנו עם דיסלקסיה והגיעו להישגים.


חיזוק מיומנויות נוספות בתהליך הלמידה - תהליך למידה יעיל יתרחש כאשר נשתמש במסלולי למידה רב חושיים במפגשי הוראה מתקנת בכדי להשיג הפנמה מלאה של חומרי למידה. לדוגמא: ניתן להשתמש בסרטים, מצגות, תבליטים ותרשימים, ניסויים, הצגה ציור וכו'.


תיעוד חומרי למידה - השימוש באמצעים טכנולוגיים יכול להוות כלי לתיעוד, הקלטה וצילום חומרי למידה על מנת להקל על התלמיד בפענוח, כתיבה וזכירה.


התאמת דרכי היבחנות - התלמיד המאובחן עם דיסלקסייה מצויד בהמלצות ברורות לדרכי היבחנות שבאבחון. קיים פער בין דרך היבחנות רגילה להיבחנות עם התאמות.


התמדה בקריאה - הקושי בתהליך רכישת מיומנות הקריאה גורר הימנעות ורתיעה מקריאה. רצוי לתרגל ולעודד קריאה של טקסטים מכל סוג. הנטייה לקריאה התרשמותית היא תופעה שכיחה בקרב מאובחנים בדיסילקסיה. במפגשי הוראה מתקנת מתרגלים עם התלמיד "קריאה קולית", "קריאת הד" ולעיתים אף מקליטים את קריאתם על מנת שיוכלו להפעיל מנגנוני בקרה.


לקרוא בלב- במהלך הקריאה, נתקל הילד במילים מורכבות אשר הוא מתקשה לפענחם. במקרים אלו במסגרת הוראה מתקנת מתרגלים את מיומנות "הקריאה בקול בלב" שמשמעותה: עצירה, פענוח נינוח של עיצור ותנועה, צרוף התנועות והעיצורים והרכבת המילה. השלב הבא הוא בקרה ברמת המשפט ובדיקה - האם המילה מתאימה להקשר של המשפט שקראנו ? אם לאו, יש לנסות ולפענח שוב.

הברקות - במהלך קריאה משותפת במפגשי הוראה מתקנת, יש להדגיש את המילים המורכבות שהילד התקשה בהן ולכתוב אותן על גבי כרטיסים הנאגרים בקופסת "אוצר המילים". תרגול זה מאפשר לילד לקרוא ללא שגיאות בפעם הבאה שיתקל בה.

פיתוח והעצמה רגשית - הדימוי העצמי והרגש המלווה בקשיי התמודדות עם לקות קריאה הם כמעט בלתי נמנעים לרוב. יש לחזק כישורים נוספים בתלמיד המאובחן ולהעצימם ביתר שאת על מנת לבנות לילד עולם פנימי עשיר שאינו מתבסס דווקא על למידה מתוך קריאה.

המנעות ממצבים מביכים - להערכתי יש להימנע מלהעמיד את הילד במצבי קריאה מביכים בכיתה או במסגרת משפחתית. יש לוודא עם החברה שמסביבו מראש, כי הוא לא נדרש להקריא בקול באטמוספירה ביקורתית.

להפוך את הקריאה לאמצעי ולא למטרה - עיסוק מרובה ביכולת הקריאה עשוי להוות מכשול נוסף בהכרה של הילד במגבלותיו. ההוראה המתקנת מאפשרת ככל הניתן אמצעים חלופיים הן בדרכי למידה והן בדרכי העצמה על מנת לבודד את הקושי ולצמצם ככל הניתן את העיסוק בכך.

דבר העורכת

ברוכים הבאים למגזין קרוסלה, מגזין לאסטרטגיות ותמיכה ב-ADHD ולקויות למידה. מיועד לכל מי שלקויות למידה והפרעת קשב וריכוז משפיעים על חייו...

 

כתבות מומלצות

סיפור אישי

"

"

כתבות נוספות

bottom of page