top of page

מהי לקות שפה ?


הילד מדבר באופן בלתי מובן לך ולסביבה? הוא לא מבין את השיחות של בני גילו בגן? תקשורת, שפה ודיבור הן שלושת הרכיבים של השפה.


כאשר מתקיים איחור באחד מהמיומנויות יש לבדוק אם קיימת לקות שפה. ואן רייפר (Van-Riper,1973) הראה כי קיימים מספר נקודות קושי שמאפיינים לקות דיבור ולקות שפה.


1. אם קשה להבין את הדובר - ילד שמעל גיל שלוש שקשה להבין את רוב המילים שמפיק, יש לבדוק אצלו לקות שפה. שימו לב שאין אנו מצפים מילדים לדבר באופן מובן כל הזמן.


כך לדוגמא, אם אנו מבינים כ-8 מתוך עשרה מילים שמפיק ילד בן 3 זה נחשב תקין אך אם אנחנו מבינים 5 מתוך עשר מילים שהילד מפיק, כדאי לבחון אפשרות של לקות קריאה.


2. מודעות ואף לעג של הסביבה ללקות של הילד - זאת ניתן לבחון החל מגיל חמש. אם אנשים שאינם הורי הילד שמים לב לקושי בדיבור לאחר ששמעו אותו מדבר או אתם כהורים, שמים לב ללעג מצד הסביבה על יכולות הדיבור והשפה של הילד, יש לבחון אפשרות ללקות שפה.


קריאה נוספת:


3. האופן בו הילד מרגיש לגבי היכולת שלו להביע את עצמו - אם הילד מרגיש כי איננו יכול לתקשר באופן יעיל או אף נמנע מלדבר בשל הקושי, יש לבחון אפשרות ללקות שפה.


4. ההורים או הצוות החינוכי מבחינים בכך שהילד איננו מתפקד באופן יעיל בתחומי השפה כמו שאר הילדים. הילדים האחרים לא מבינים אותו והוא לא מצליח להביע את מה שהוא בדיוק רוצה, או יתכן שהוא לא מבין את השיחות שלו עם בני הגיל שלו, במצב זה יש לבחון אפשרות ללקות שפה.


5. כלי אבחון והערכה המצביעים על כך שישנה לקות שפה (Rhea, 2004) בהן משתמשות קלינאיות תקשורת ופסיכולוגים חינוכיים עשויים להעיד על לקות שפה .


לקות שפה איננה בעלת מאפיין בודד ומקובל לסווג אותה על פי איכות וכמות הקושי. כך לדוגמא, ניתן להבחין בין לקות בהפקת השפה ללקות בהבנת השפה. קיים קשר בין טיפוח והעשרה של הילד בתחום השפה להתפתחות היכולת השפתית ושיפורה. בשנים האחרונות נמצא כי המצב הסוציו-אקונומי של המשפחה אלייה משתייך הילד משפיעה על המידה והאיכות השפתית אליה נחשף הילד. אך אין זה אומר שבהכרח ילד שהוריו מגיעים ממיצב סוציואקונומי נמוך יפתח לקות שפתית. בכל מקרה, טיפוח והעשרה שפתית, טיפול אצל קלינאית תקשורת יסייעו לשפר את הקושי השפתי במידה וקיים.


לקריאה נוספת:


Van Riper, C. (1973). The Treatment Of Stuttering. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall
דבר העורכת

ברוכים הבאים למגזין קרוסלה, מגזין לאסטרטגיות ותמיכה ב-ADHD ולקויות למידה. מיועד לכל מי שלקויות למידה והפרעת קשב וריכוז משפיעים על חייו...

 

כתבות מומלצות

סיפור אישי

"

"

כתבות נוספות

bottom of page