top of page

סטודנט, דע זכויותיך מביטוח לאומי: חלק שני


חלק שני מסדרת כתבות העוסקות בזכויותיו של סטודנט המאובחן עם ADHD באם רוצה להגיש בקשת סיוע לביטוח לאומי. חלק זה עוסק בשלבים להגשת בקשת סיוע לביטוח לאומי.


שלב ראשון: טפסים


ב. יש להוסיף לבקשתכם תביעה לקצבת נכות טופס 7801 – בחלק זה יש להוסיף כל חומר הנראה לכם רלוונטי: בעיות בריאותיות, אבחונים, ביקורים אצל רופאים ודוחות רפואיים ופרא-רפואיים. יש להכין תיק ובו מסודרים החומרים על פי תאריכים בסדר כרונולוגי.

קריאה נוספת:

לפי תקנות חוזר מנכ"ל הבריאות משנת 2010 עליכם לצרף את אבחון המעיד על הפרעת קשב וריכוז. סטודנט המאובחן בלקות למידה יכול לצרף את אבחוניו אך אבחון לקות למידה לא מוכר לעניין ביטוח לאומי.


שלב שני: ועדה רפואית

הועדה הרפואית תוכל להתכנס לאחר החל משלושה חודשים. בועה זו ינכחו, נוירולוג ורופאים אחרים על פי האבחונים שהגשתם.


שלב שלישי: קבלת הקצבה

בשלב זה יודיעו לכם אם קיבלתם או לא קיבלתם את הסיוע. ניתן לקבל סיוע רטרואקטיבית.


שלב רביעי: פגישה עם עו"ס שיקום

אחרי ובמידה שתקבלו אישור על דרגת הנכון עליכם להגיש תביעת נכון באגף לשיקום בביטוח לאומי. לשם כך, עליכם יהיה לקבוע מפגש עם עובדת שיקום. טל': *6050


שלב חמישי: אישורים חודשיים

עליכם יהיה להעביר לעובדת השיקום אישור לימודים וקבלות על ההוצאות לגביהן אושר לכם סיוע.


דבר העורכת

ברוכים הבאים למגזין קרוסלה, מגזין לאסטרטגיות ותמיכה ב-ADHD ולקויות למידה. מיועד לכל מי שלקויות למידה והפרעת קשב וריכוז משפיעים על חייו...

 

כתבות מומלצות

סיפור אישי

"

"

כתבות נוספות