top of page

מערכת החינוך בפינלנד - סיפור הצלחה

בגיל 10 כבר חיבר את מאמרו המדעי הראשון. ובגיל 22 סיים את הדוקטורט שלו באוניברסיטת נוישטל. ז'אן פיאז'ה השפיע רבות על העשייה החינוכית בעולם ועקרונות התיאורייה שלו פשוטים: הילד נולד עם היכולת והמוטיבציה ללמוד ולהבין את הסביבה בעצמו. אין הוא זקוק לדרבון מאחרים – הסקרנות הטבעית ללמידה טבועה בו באופן ביולוגי. הילד יוצר השערות, מתנסה ומסיק מסקנות מהצפיה שלו. באופן הרבה יותר יעיל מהסבר של מבוגר.


בפינלנד הלימודים בבית הספר מתחילים בגיל שבע, רוב הילדים מפתחים כישורים חברתיים בגן חובה ולומדים שפה בבית. גודל בתי הספר היסודיים הוא קטן ומספר התלמידים הממוצע הוא 20 בכיתה. שיטת הלימוד מתחשבת מאוד בהנחת היסוד של פיאז'ה. התלמיד ילמד טוב יותר בדרכו שלו באמצעות יצירת השערות, התנסות והסקת מסקנות.


כך לדוגמא, בשיעור מדעים בו המורה מלמדת את נושא החשמל למשך מספר שיעורים היא נותנת בסוף הלמידה מטלה בה הילדים צריכים להכין מחזה המבוסס על תיאטרון בובות המתייחס למצב בו נכבה החשמל בבית כתוצאה מהפסקת חשמל. התלמידים מקבלים זמן מספק עבור הכנת תיאטרון הבובות ולומדים בדרך חווייתית.


האוירה הרגועה בכיתה יוצרת מוטיבציה והנעה פנימית ומתוך הבנה של התלמיד שהלמידה תועיל לעתידם. בשיעור מתמטיקה הגישה ללמידה טמונה בהבנה, קריאה ופתרון בעיות ועל כן הם מתבקשים לייצר פתרונות לחידות מתמטיות לעיתים לבד ולעיתים תוך עבודה בקבוצה. במסגרת מקצועות רבי מלל ישנה יצירה של דיאלוג מפותח המציע לתלמיד לחשוב חשיבה ביקורתית. האתגר הניתן לתלמידים הוא של חשיבה עצמאית.


לגבי תלמידים עם קשיי למידה ADHD או לקויות למידה כדיסלקסיה, דיסגרפיה או דיסקלקוליה, אם תלמיד מתקשה הוא עובר לחינוך המיוחד לכמה זמן על מנת לשפר את הביצועים שלו בבית הספר ולאחר מכן חוזר לכיתות הרגילות. מעל ל- 35% מהתלמידים בפינלנד מגיעים לכיתות החינוך המיוחד בו יש להם אפשרות ללמוד באופן חוויתי את החומר, בדרכם ובכמה שיטות המוצעות להם.


אך נראה כי מורים המחוייבים לעמידה בזמנים של תכניות הלימוד ובעבר לעמידה במיצבים שהוצעו לתלמידים בעבר לא יכולים להרשות לעצמם מתן זמן לילדים ללמוד איך לחשוב כדי להגיע לפתרון בעצמם, או יצירת חשיבה בקורתית, כמו כן אין להם את האפשרות להציע מספר דרכי גישה לפתרון חידה במתמטיקה או שאלה במדעים בשל העומס לו הם נדרשים. במערכת החינוך בפינלנד ישנה הנחיה מטעם משרד החינוך לגבי החומר שיש להספיק אך למורים יש דרגות חופש רבות להתגמש וללמד על פי הכשרתם ומידת ההתקדמות תלויה בהם.מערכת החינוך בפינלנד חלק 1

מערכת החינוך בפינלנד חלק 2

מערכת החינוך בפינלנד חלק 3

מערכת החינוך בפינלנד - חלק 4


לקריאה נוספת:

Piaget, J. (1970). Genetic epistemology. New York: W.W. Norton & Company.

Piaget, J. (1972). Intellectual evolution from adolescence to adulthood. Human Development, 15(1), 1-12.

Piaget, J. (1973). Memory and intelligence: New York: BasicBooks.

דבר העורכת

ברוכים הבאים למגזין קרוסלה, מגזין לאסטרטגיות ותמיכה ב-ADHD ולקויות למידה. מיועד לכל מי שלקויות למידה והפרעת קשב וריכוז משפיעים על חייו...

 

כתבות מומלצות

סיפור אישי

"

"

כתבות נוספות

bottom of page